Akupunktur – TCM

Hvad er TCM akupunktur?

TCM Akupunktur tilhører sammen med Qi-gong, kost og urtemedicin, det der under fællesbetegnelsen hedder Traditional Chinese Medicine – forkortet TCM.

TCM tager sit udgangspunkt i en flere tusind år gammel kinesisk kultur og livsvisdom.

Der er i Kina og andre steder i Østen fundet sikre tegn på at akupunkturens historie går mere end 4000 år tilbage.

Indenfor TCM tilstræbes det at bedre livskvaliteten, forebygge sygdom og genetablere balance i kroppen.

Man hævder at kroppens livsenergi (chi eller qi) cirkulerer gennem 14 kanaler, kaldet meridianer, som hver for sig er forbundet til et organ og dets funktion. Samtidig er meridianerne indbyrdes forbundet med hinanden.

Ved smerter, sygdom eller andre ubalancer i kroppen, opstår der blokeringer i disse meridianer, der medfører at vitalenergien, qi, ikke kan flyde frit, derved opstår stagnationer.

For at opløse disse stagnationer sættes tynde sterile nåle i udvalgte punkter på meridianbanerne, derved stimuleres qi til at genoprette balancen mellem Yin og Yang i kroppen.

I TCM arbejdes udover de 14 meridianer også med 6 ekstrameridianer, og der er ca. 400 punkter at arbejde med.

I kinesisk akupunktur skelnes ikke mellem det fysiske og det psykiske, da mennesket opfattes som en helhed, og der til hvert organ hører både et fysisk og psykisk aspekt.

Yin og Yang som balance for mennesket

Erfaringen, som danner grundlaget for akupunkturbehandlingen, er systematiseret i begreber som Yin og Yang, meridiansystemet, de 5 elementer, jord, metal, vand, træ og ild, qi (“energi”), xue (“blod”), shen (“sjæl”), yin-ye (“kropsvæsker”) og zang-fu (de indre organer som hjerte, lever, nyrer, lunge, milt m.m.).

Disse begreber beskriver hvordan kroppen fungerer i forskellige sammenhænge.

Ud fra klientens historie og forandringer i bl.a. pulskvalitet og tungens udseende vurderes og er herefter med til at danne grundlag for akupunkturbehandling af sygdom/ubalance.