Posturologi

Læren om kroppens holdning og balance kaldes Posturologi.

Små skævheder i fødder, øjne og tandbid kan give store problemer andre steder.

Posturologi
Posturologi og smertebehandling handler om skævheder i kroppen

Hvad er posturologi?
Posturologi (af latin positura= stilling) er beskrivelsen og behandlingen af menneskets kropsstilling. Mennesket holder sig oprejst gennem tonus – spænding – i de dybtliggende muskler.

Denne tonus styres ubevidst af hjernen, som modtager besked om kropsholdningen fra fødder og øjne samt fra nerver i visse muskler.

Får hjernen forkerte oplysninger herfra, kan den ikke udregne kroppens stilling i rummet korrekt, og skævheder opstår.
I posturologisk terapi arbejder man med at påvirke musklernes tonus.

Efter skader

Ubalancer i muskeltonus kan fx opstå, hvis man har haft et brud på en knogle, eller i forbindelse med en idrætsskade. Hvis skævheden ikke bliver rettet op, kan den over tid medføre forskellige smerter og lidelser.
Hvis en skæv kropsholdning fortsætter i årevis, kan det endda gå ud over de indre organers funktion.

Posturologi kan bruges over for fire grupper af symptomer:

  • Smerter og problemer i bevægeapparatet (led og muskelsmerter)
  • Instabilitet, dvs. transportsyge og svimmelhed.
  • Kognitive forstyrrelser, dvs. besvær med at koncentrerer sig samt at lære nyt stof.
  • Psykiske problemer som fx negativ selvopfattelse og depression
  • Fødderne
 

I posturologien arbejder man med tre ting:
fødderne, øjnene og kæbe- og bidfunktion.
Selvom forstyrrelserne kan være små, kan de give store problemer.

Fødder

Hjernen får informationer fra trykfølere i huden under foden. Problemet er, at hjernen ofte ikke får de nødvendige oplysninger, fordi vi har ”proteser” på fødderne – nemlig sko.
Ifølge posturologi får vi også sko alt for tidlig i livet.Hvis vi går skævt på fødderne, ”skjuler” skoene føddernes informationer for hjernen. Hjernen får altså ikke at vide, at vi går skævt på fødderne, og kan derfor ikke rette på kroppens holdning. Gode sko er nærmest det samme som ingen sko. Fodformet sko med indlagt svangstøtte svarer til at give fødderne korset på.
Det allerbedste er at gå med bare fødder. Det næstbedste er at bruge fodtøj med en lille hæl på.

Øjnene

Hjernen får besked fra øjnene om, hvordan vi står. Nethinden sender informationer om vandrette og lodrette linjer, altså rumlighed. Hjernen modtager også informationer fra øjets stilling i øjenhulen.
Hjernen koordinerer informationerne automatisk, så vi ikke skal være bevidste om, hvordan vi bevæger os i rummet.
To ting kan forstyrre denne proces. Den ene er ”øjenproteser” altså briller.
Fx kan briller med glidende overgang give en skævhed i kroppen på 4 –5 cm. Blot brillerne glider et par millimeter nedad, får hjernen helt forkerte oplysninger.
Den anden forstyrrelse stammer fra tandbiddet.

Tandbiddet

Fordi vi har ”proteser” i tænderne, nemlig plomber, er tandbiddet ofte skævt.
Forstyrrelser kan også komme fra hårdt sammenbid.
Skæve plomber og hårdt bid giver spændinger i kæbemusklerne. Da kæbenerven forbinder sig til de yderste øjenmuskler, sendes spændinger i kæben videre til musklerne i øjet. Øjnene forstyrres, og de yderste øjenmuskler bliver for stramme.
Således sender øjnene forkerte signaler til hjernen.
Derfor er det meget vigtig med et godt samarbejde med tandlægerne, der kan se præcis hvilken tand/tænder der er problemet.

Behandlingen

En veluddannet og trænet Posturolog kan med et kort blik konstatere, om patienten kan stå afslappet og oprejst uden at være skæv.
Halvdelen af os står nemlig skævt.

Det undersøges, hvad problemet skyldes; det kan fx være ryghvirvler, der er lidt forskudte.
Indenfor posturologi, behandler man på følgende måde:
Der laves fx tynde indlæg til skoene, eller der lægges en elektronisk chip i indlægssålen. Den sender elektroniske signaler op til nerver i foden.
Ifølge posturologien, bør man undgå svangindlæg i skoene, da man mener at svangen ikke skal støttes, fordi den så ikke bliver brugt og derfor bliver slap.
Fortsætter dette i årevis, kan fødderne endda udvikle platfodethed.
Problemer med øjnene behandles enten med en lille magnet, der klæbes fast i
tindingen ved siden af øjnene – eller der bruges øreakupunktur samt optræningsøvelser.
Problemer med bidfunktionen behandles ofte med akupunktur øreakupunktur samt et samarbejde med tandlægen, der tilretter skæve plomber o.l.

Krop før psyke
Ifølge posturologien kan en skæv kropsholdning nemt skabe en form for forvrængning i mennesket – en tilstand, der kan blive ret alvorlig og sågar give psykiske problemer.
Forvrængningen opstår, når hjernen fodres med forkerte signaler fra fødder og øjne. Hjernens opfattelse af kroppens stilling svarer nu ikke længere til kroppens faktiske stilling.
Over tid opfatter og vurderer mennesket også sig selv med dette ”skæve” indtryk fra øjnene – det kan være både socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt. Der sker altså noget negativt med ens selvopfattelse.
Dette kan føre til mindreværdskomplekser eller depression.
Hjernen kommer på overarbejde, når den skal udligne og harmonisere disse konflikter. Det ytrer sig som massiv træthed, men kan også give problemer med hukommelsen, orientering i tid og rum, ordblindhed, irritabilitet, stakåndethed og sågar angst.